Местоположение

 

 

 

 

 

Главният офис на Хелленика ООД се намира в град Варна, България на пътя свързващ Русия/ Турция/ Румъния/ Украйна