Ново Корабостроене

Хелленика ООД изгражда секции като са част от корабният корпус.

Новото строителство е процес наблюдаван от високо квалифицирани ръководители от Хелленика ООД.

Всички наши корпусници и заварчици имат необходимата квалификация и дългогодишен опит в корабостроителни заводи в Европа.


Корабостроене
Корабостроене
Корабостроене
Корабостроене