Почистване с ултразвук

Почистването с ултразвук е революционна почистваща технология. Тя е високо ефективен метод използван в морската индустрия.

Почистването с ултразвук използва високочестотни звукови вълни, които раздвижват водата или органичната среда (почистваща химия), която от своя страна въздейства върху замърсители прилепнали към основи като метали, пластмаси, стъкло, каучук и керамина. Замърсителните могат да включват прах, мръсотия, масло, пигменти, ръжда, мазнини, водорасли, гъбички, бактерии, варовик, полиращи съединения, флюсови агенти, сажди от восък и средства за отделяне на плесени.

Могат да се почистват предмети не по-големи от 1м х 1м х 1м.