Дебелометрия

NDT технологиите се използват за замерване дебелината на материалите в множество индустрии.

Основно преимущество на без разрушителният контрол е способността прецизно да се измери дебелината на стената на места където достъпа е възможен само от едната страна, например тръба, танк или където физически няма достъп.

Ултразвукови замери на дебелини могат да се извършат от нашите техници по време на ход на кораба. Този начин на извършване на замери спестява време и позволява планиране на корпусни работи преди влизането на кораба в завод.