Корабна инспекция

Хелленика ООД може да предостави квалифицирани инспектори които могат да установят:

  • Настоящото състояние на кораба и неговата мореходност;
  • Какви ремонти и поддръжка са необходими;
  • Какви ремонти ще са нужни в най-близко бъдеще.

Инспекция