корабни инспекции

Нашите инспектори документират цялостното състояние на кораба:

  • Корпус
  • Механизми
  • Оборудване
  • Спасителни и Осигурителни мерки и системи за управление.