Корабо Ремонт

Хелленика ООД извършва следните ремонти дейности:

  • Докови ремонти;
  • Пристанищни ремонти;
  • Спешни ремонти;
  • Планирани ремонти и поддръжка;
  • Ремонти по време на плаване.

Кораборемонт