Ние сме


Тодор Янков
Управител
todoryankov@hellenika-bg.com
+359 (0) 52 308 397
+359 (0) 52 301 072
Красимира Бодурова
Административен Мениджър
info@hellenika-bg.com
+359 (0) 885 844 907
+359 (0) 52 308 397
+359 (0) 52 301 072
Антон Стоянов
Технически Мениджър
technical@hellenika-bg.com
+359 (0) 888 311 160
+359 (0) 52 308 397
+359 (0) 52 301 072
Николай Пеев
Търговски мениджър
sales@hellenika-bg.com
+359 (0) 882 520 144
+359 (0) 52 308 397
+359 (0) 52 301 072
Венцислава Коцева-Русева
Мениджър човешки ресурси
accounting@hellenika-bg.com
+359 (0) 876 979 854
+359 (0) 52 308 397
+359 (0) 52 301 072
Теодора Дайнова
Секретар
secretary@hellenika-bg.com
+359 (0) 879 66 98 09
+359 (0) 52 308 397
+359 (0) 52 301 072
Марияна Тодорова
Технически асистент
office@hellenika-bg.com
+359 (0) 879 669 808
+359 (0) 52 308 397
+359 (0) 52 301 072
Олег Аврамов
Технически асистент
inspection@hellenika-bg.com
+359 (0) 877 877 964
+359 (0) 52 308 397
+359 (0) 52 301 072
Тихомир Пушевски
Сътрудник продажби за Европа
service@hellenika-bg.com
+359877311109