Преоборудване

В областта на нашият опит е и извършването на изменения на всички видове кораби.

Измененията са идеалното решение за кораби които трабва да бъдат преустроени за нов живот в сравнение със скъпото ново строителство.

Инсталиране на цялостно ново оборудване, измениение типа на кораби: мореходни влекачи, кораби за тежки товари, офшорни кораби, сеизмични и карго кораби.

  • Инжинеринг
  • Проджект мениджмънт на проекти за преустройство

Преоборудване
Преоборудване
Преоборудване
Преоборудване