Pipe fitter Vacancy

Изисква се опит в специалността за изработка и монтаж на тръбни системи.

Опит в работата с изометрични чертежи.

Сертификат или диплома за квалификация.

Готовност за работа по проекти на фирмата в България

Фирмата предоставя, атрактивно заплащане добри условия за работа.


Application Form