Тел:
+359 52 301 072
Email:
info@hellenika-bg.com
Адрес: ул. Петър Райчев 14
Варна 9000, България

Докови ремонти

Нашите цехови са напълно оборудвани и можем да предоставим на нашите клиенти пълния спектър от кораборемотни услуги:
– механични ремонти на корабни механизми
– струговане
– изработка на детайли
– корпусно-завъровъчни конструкции
– тръбарски дейности
– електомонтьорски дейности
– бластиране и боядисване, в това число товарни и баластни танкове

Научете повече

Ремонтни бригади

Нашите Ремонтни Бригади (Riding Repair Squads) се състоят от квалифицирани и опитни инженери, техници, заварчици и бояджии, които извършват всички видове ремонтни дейности на борда на кораба по време на негово плавене.

Ние можем да Ви предоставим следните ремонтни бригади състоящи се от:
– engine repair teams
– welders teams
– steel workers teams
– pipe fitters teams
– electricians teams

Научете повече

Технически мениджмънт

Нашите суперинтенданти и капитани са готови да предоставят своите услуги в техническия, екипажния и операционния мениджмънт, в съотвествие с изискванията на Международната Асоциацията на Морските Регистри (International Association of Classification Societies), застрахователните клубове и флаг контрола.

Нашите партньори в различните пристанища по света, както и доставчиците на резервни части и горива са доказали своята надежност и ни дават възможност да облужваме менажираните кораби качествено и навреме.
– Технически менеджмънт
– Екипажен мениджмънт
– Операционен мениджмънт

Производствена база

Разполагаме със собствена високотехнологично оборудвана производствена база с капацитет за производство.

Извършваме още монтаж на място на изработените конструкции и можем да съдействаме с изработката на 3D работен проект съобразно Вашите нужди.

Научете повече

Социални мрежи