Контакти

Тодор Янков
Управител
e mailТел: +359 52 301 072
 
 
Антон Стоянов
Технически Мениджър
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 888 311 160
e mailtechnical@hellenika-bg.com
Николай Пеев
Мениджър покупки/продажби
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 888 520 144
e mailsales@hellenika-bg.com
Красимира Бодурова
Административен мениджър
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 885 844 907
e mailinfo@hellenika-bg.com
Венцислава Коцева - Русева
Мениджър човешки ресурси
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 876 979 854
e mailaccounting@hellenika-bg.com
Теодора Дайнова
Секретар
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 879 669 809
e mailsecretary@hellenika-bg.com
Олег Аврамов
Технически сътрудник
e mailТел: +359 52 301 072
e mailМоб: +359 877 877 964
e mailinspection@hellenika-bg.com