Ремонт на корабни машини и механизми

РЕМОНТ НА КММ

РЕМОНТ НА КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ

 • Основни ремонти и поддръжка на главни двигатели;
 • Основни ремонти и поддръжка на спомагателни двигатели;
 • Ремонт на турбокомпресори;
 • Ремонт на помпи, сепаратори и охладители;
 • Ремонт и подмяна на хидравлични цилиндри и рампи;
 • Ремонт и подмяна на генератори, редуктори и клапани;
 • Шлайфане на колянов вал;
 • Центровка на главен двигател и валолинии.

 

КОРПУСНИ И ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ

КОРПУСНИ И ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ

КОРПУСНИ И ЗАВАРЪЧНИ УСЛУГИ

 Нашите заварчици и корпусници са с IACS сертификати, с утвърдил се опит в ремонта на кораби, строителство на нови метални конструкции, корпусно заваръчна работа, заваряване и ремонт на различни метални конструкции.

Корпусно – заваръчните услуги включват: 

 • Подмяна на метал от корпуса на кораба, товарните танкове, баластните танкове, хамбари, палуби и МО;
 • Подмяна на листи и профили от конструкцията на кораби;
 • Ново строителство и монтаж на метални корпуси и конструкции.

ТРЪБАРСКИ УСЛУГИ

ТРЪБАРСКИ УСЛУГИ

ТРЪБАРСКИ УСЛУГИ

„Хелленика“ ЕООД е специализирана във всички видове тръбарски дейности в кораборемонта, включващи:

 • Изработка на тръби, подмяна, ремонт, тестване на тръбни системи в МО, главна палуба, товарни, баластни, горивни и маслени танкове;
 • Ремонт на клапани и тръбна арматура, хидравлични системи, подемни съоражения;
 • Модулно изграждане на тръбни системи;

Нашите тръбари имат опит в работата с всички видове тръби - стоманени, поцинковани, медни, композитни и др.

ПОЧИСТВАНЕ, БЛАСТИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ, БЛАСТИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ

ПОЧИСТВАНЕ, БЛАСТИРАНЕ И БОЯДИСВАНЕ

„Хелленика“ ЕООД е с дългогодишен опит в боядисване на кораби и подготовка за боядисване чрез бластиране, механично почистване и нанасяне на антикорозионно покритие.

Нашият опит в почистването, подготовката и боядисването включва:

 • Почистване
 • Предварителната подготовка на корабния корпус за бластиране и боядисване
 • Бластиране
 • Водно бластиране под високо налягане
 • Абразивно бластиране
 • Хидробластиране
 • Механични почистване
 • Боядисване

на корпуса на кораба, двойно дъно, баластни танкове, товарни танкове, МО палуби, , надстройки, прегради, капаци на люкове, тръбопроводи и др.

ДЪРВОДЕЛСКИ И ИЗОЛАЦИОННИ УСЛУГИ

ДЪРВОДЕЛСКИ И ИЗОЛАЦИОННИ УСЛУГИ

ДЪРВОДЕЛСКИ И ИЗОЛАЦИОННИ УСЛУГИ

 • Премахване и монтаж на панели и изолация;
 • Подови настилки, килими, линолеум - премахване и монтаж;
 • Интериорно обзавеждане;
 • Общи дърводелски работи.

 

РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ НА КОРАБА

РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ

РЕМОНТ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ И ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ НА КОРАБА

„Хелленика“ ЕООД предлага услуги за електроинсталация и поддръжка на уредите. Можем да осигурим квалифицирани електротехници, които да извършат пълен набор от електрически ремонти, монтаж, полагане на кабели, поддръжка и диагностика.

Фирма „Хелленика“ ЕООД извършва следните видове електромонтажни дейности:

 • Ремонт и поддръжка на електродвигатели, генератори и електрооборудване;
 • Ремонт и поддръжка на автоматиката и измервателните уреди;
 • Отстраняване на неизправности в навигационното оборудване;
 • Ново оборудване – монтаж;
 • Пренавиване.

ПОДВОДНИ/ВОДОЛАЗНИ УСЛУГИ

ПОДВОДНИ/ВОДОЛАЗНИ УСЛУГИ

„Хелленика“ ЕООД разполага с опитни водолази за извършване на подводно почистване, ремонти по корпуса на кораба и почистване, ремонт и полиране на винта.

СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА БАЛАСТНИ ВОДИ

СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА БАЛАСТНИ ВОДИ

Корабите вече се нуждаят от система за пречистване на баластни води, като това ще стане задължително за всички до 2024 г.

„Хелленика“ ЕООД предлага своите услуги във всички фази на планиране, проектиране, инсталиране и работа на избраната система за пречистване на баластни води

Услугите, които Ви предлагаме включват:

 • 3D сканиране
 • Проектиране и дизайн (основен и детайлен)
 • Избор на система за пречистване на баластни води
 • Изработка на системата за пречистване на баластни води + спомагателните елементи.
 • Инсталиране на системата за пречистване на баластни води
 • Тестване на системата за пречистване на баластни води