СИСТЕМА ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА БАЛАСТНИ ВОДИ

Корабите вече се нуждаят от система за пречистване на баластни води, като това ще стане задължително за всички до 2024 г.

„Хелленика“ ЕООД предлага своите услуги във всички фази на планиране, проектиране, инсталиране и работа на избраната система за пречистване на баластни води

Услугите, които Ви предлагаме включват:

  • 3D сканиране
  • Проектиране и дизайн (основен и детайлен)
  • Избор на система за пречистване на баластни води
  • Изработка на системата за пречистване на баластни води + спомагателните елементи.
  • Инсталиране на системата за пречистване на баластни води
  • Тестване на системата за пречистване на баластни води