БЛАСТИРАНЕ, БОЯДИСВАНЕ

Разполагаме с оборудване и опитен екип от работници за бластиране (под високо налягане, абразивно, хидро) и боядисване.