PIPE WORKSHOP

Цехът е оборудван с всички необходими машини за рязане, огъване и обработване на тръби. горелки, ел.ножове и всички допълващи процеса необходими машини.