ЕЛЕКТО – МОНТАЖЕН ЦЕХ

Цехът е напълно оборудван. В него работят висококвалифицитани специалисти за ремонт на ел. оборудване, полагане на кабели, окабеляване, проектиране и изработка на ел. табла.