МЕХАНО – МОНТАЖЕН ЦЕХ

Цехът е напълно оборудван. В него работят висококвалифицитани специалисти за основен ремонт и поддръжка на главни и спомагателни двигатели, помпи, сепаратори, охладители, хидравлични цилиндри, рампи, генератори, редуктори и клапани, шлайфане на колянов вал и центровка на главен двигател и валолинии.